Schets Groenstrook Isabellaveld – plukroute

Tijdens een recent overleg met de Gemeente Vught, is door Bureau Lubbers een schets gepresenteerd voor de invulling van de Groenstrook grenzend aan de woningen op de Kampdijklaan. Deze schets is in goed overleg en met input van de omwonenden opgesteld, naar een idee van Bureau Lubbers om een plukroute in het groen te creƫren. De schets is nog niet definitief en over de concrete invulling moet nog overleg plaatsvinden, maar de vooruitzichten op een stuk natuur heeft veel draagkracht in de wijk.

Omwonenden zijn zeer enthousiast over dit plan. Nadrukkelijk zijn ook op zoek naar samenwerking met de toekomstige bewoners aan de Mr. Harry Hollalaan. Mocht u toekomstig bewoner zijn, laat dan iets van u horen via werkgroep@poortvanvught.nl.

Meer informatie via bovenstaand mailadres.