Isabellaplan gereed in conceptfase

Het Isabellaplan, de beschrijving van de zienswijze van de omwonenden en bewoners van het Isabellaveld, is in conceptvorm gereed. Wij hebben het reeds aan de politiek voorgelegd, met de vraag of zij hun input willen leveren en feedback kunnen geven.  

Dit plan betreft een voorstel van de bewoners om het Isabellaveld in te richten en te ontwikkelen tot een groene, leefbare en duurzame wijk en een verrijking voor de Poort van Vught en de gemeente Vught als geheel. Deze benadering past uitstekend binnen de Woonvisie van de gemeente Vught, die stelt dat de gemeente ruimte biedt voor initiatieven van inwoners die passen binnen de ambities van Vught en helpt waar zij kan om deze te faciliteren.

Om tot een realistisch plan te komen, is rekening gehouden met de gemeentelijke context,
externe ontwikkelingen en de belangen van de verschillende groepen bewoners. Daarnaast
is het plan afgestemd met Woningcorporatie Charlotte van Beuningen. De Bewonersvereniging wil met het Isabellaplan laten zien hoe mooi het Isabellaveld met de resterende 66 woningen kan worden ingericht. Wij hopen dat dit plan inspireert en laat zien wat voor mooie ideeën het kan opleveren als de gemeente geëngageerde burgers de ruimtegeeft om samen hun ideeën vorm te geven.

U kunt het (Concept) Isabellaplan op de volgende lokatie downloaden:

Isabellaplan – versie 8 september 2020

Wij zijn altijd bereid het met geinteresseerden te bespreken.