Stemming onder kinderen inrichting groen in wijk

Naar aanleiding van de uitnodiging van de gemeente Vught voor de participatiebijeenkomst van 6 februari j.l. hebben wij onder de kinderen van onze buurt en uit de omgeving een peiling gehouden. De motivatie daarvoor is dat kinderen niet deel konden nemen aan de participatiebijeenkomst en een belangrijke groep gebruikers zijn van de Isabellatuin. Voor onze kinderen willen we in de nieuwe setting van de wijk graag hun favoriete speelruimte behouden zodat zij elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Wij gunnen onze kinderen graag deze buitenspeelruimte en zien dit als een belangrijke bijdrage aan een plezierige jeugd om hen te laten uitgroeien tot evenwichtige en sociale volwassenen.

Elk kind mocht stemmen door vier stickers te plakken op de delen van de Isabellatuin die zij het leukste vinden. Er mochten niet meer dan twee stickers op één onderdeel geplakt worden. De foto’s met de stemmen zijn hieronder weergegeven.  Er hebben 32 kinderen gestemd.

De uitslag van de stemming is (weergegeven van Prinsenlaan naar de Postweg) :

Locatie

Aantal stemmen:

  1. Speeltuintje aan de Prinsenlaan

14

  1. Ontmoeten en spelen onder de notenboom

22

  1. Bosplantsoen voor dieren en insecten

15

  1. Waterspeeltuin

21

  1. Ontmoeten in de fruittuin

16

  1. Speelveld in het bosplantsoen

40

Totaal

128 : 4 = 32